CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

VŠECHNY BARVY ŽELEZNICE

Najdete nás také na sociálních sítích:

Moderátoři

Jiří Dlabaja

Simona Krajíčková (voiceover)

Kameramani

Petr Dobiášovský

Jan Skutil

Marek Zikuška

Pravidla soutěží

 • Soutěže jsou vyhlašovány vždy na konci každého vydání TV magazínu POZOR VLAK s tím, že soutěžící mohou své odpovědi posílat na e-mail: pozorvlak@azd.cz vždy do 15. dne následujícího měsíce.
 • Při zaslání odpovědí poštou (adresa: POZOR VLAK, AŽD, Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10), je rozhodující datum razítka na zásilce. Do slosování se dostane pouze ta odpověď, která má razítko do 15. dne následujícího měsíce.
 • Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let.
 • V odpovědích uvádějte celé vaše jméno a kompletní adresu. V případě cen, u nichž je důležitá velikost (např. trika), také uveďte velikost (S, M, L, XL, XXL)
 • Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů (elektronické odpodvědi jsou bezpečně uloženy na serveru společnosti AŽD Praha, korespondenční v zabezpečené kanceláři společnosti AŽD), které jsou smazány či fyzicky zlikvidovány, vždy tři měsíce po vyhlášení výsledků v TV magazínu POZOR VLAK.
 • Vyhlašováním je myšleno uvedení jména, příjmení a města v textové podobě v rámci TV magazínu POZOR VLAK.
 • V případě opomenutí uvedení jména, příjmení, adresy atd. se redakce TV magazínu POZOR VLAK pokusí kontaktovat soutěžícího (to platí u odpovědí zaslaných e-mailem. U odpovědí zaslaných poštou, pouze v tom případě, pokud je uvedeno telefonní číslo). Pokud se nepodaří navázat kontakt do týdne, bude vylosován náhradní výherce.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Rozesílání výher bude probíhat prostřednictvím České pošty.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek. Platí, že pořadatel svou povinnost splní tím, že na adresu výherce odešle výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěžích soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek ztrácí účastník nárok na výhru.